ZXZ в списание HI-Drive

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламна страница А4 на фирма Евро07 за списание Hi-Drive.

top