Дизйан и изработка на респонсив уеб сайт по повод събите (Симпозиум и практически курс) свързано с денталната медицина. Дизайна на сайта е ONE PAGE (една страница) в която се съдържа информация за самото събитие, лекторите програмата и мястото на провеждане. Сайта разполага с форма за регистрация и поръчка на съответните билети.

top