Дизайн рол банер

Дизайн рол банер

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рол банер за „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“

top