Дизайн на лого за фондация

Дизайн на лого за фондация

Графичен и векторен дизайн на лого за „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“

top