Дизайн на етикет за вино

Дизайн на етикет за вино

Графичен дизайн и предепчатна подготовка на етикет за вино. Клиента е фабрика за опаковки на лекарства.

top