Графичен дизайн на брошура

Графичен дизайн на брошура

Графичен  дизайн и предпечатна подготовка на брошура за продуктите на Med-El. Дизайна на брошурата е стандартна А4 брошура с два бига от което се получават шест отделни секции за информация.

Графичен дизайн на брошура

В брошурата графично са оформени различни полезни информации свързани с дейността на  фирмата. Цветовото решение в дизайна на брошурата е съобразен с фирмената идентичност на фирмата и логото и.

top