Графичен дизайн на брошура А4

Графичен дизайн на брошура

Графичен дизайн и предпечат на брошура А4 с един биг за автомобилни смазочни продукти FUCSH. В брошурата има описание за самата фирма, както и за иноваторската им технология при моторните масла и естествено предлаганите продукти с пояснителни текстове и спецификации.

Графичен дизайн на брошура

 

top