Графичен дизайн на бадж

Графичен дизайн на бадж

Графичен дизайн на служебна карта (бадж) за служителите на „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“

top