Брошура I.G.A.T.

Предпечатна подготовка на брошура

Брошурата е с размер А3 и два бига. Съдържа информация за продуктите на търговската марка I.G.A.T. представена в брошурата.

Предпечатна подготовка на брошура

top