Брошура DaVinci

Предпечатна подготовка на брошура

Брошурата е с размер А4 и два бига , съдържа информация за фирмата , предлаганите услуги и адрес.

Предпечатна подготовка на брошура

top