Предпечати и предпeчатна подготовка – цени

Цени на предпечат и дизайн за предпечат и печатна реклама

ЦЕНИ ЗА ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНА ЛИСТОВКА ( ФЛАЕР ) ИЛИ ПЛАКАТ

Цената е за проект, използване на изображения, страниране, корекции, генериране на PDF файл за печат. Не включва правене на снимки и тяхната обработка.

 • Цена на дизайн рекламна листовка или флаер А6 (и по-малки) едностранно – 20 лв/ двустранно – 30 лв
 • Цена на дизайн рекламна листовка или флаер А5 едностранно – 30 лв/ двустранно – 45 лв
 • Цена на дизайн рекламна листовка или флаер А4 едностранно – 40 лв /двустранно – 60 лв
 • Цена на дизайн рекламна листовка или флаер A3 едностранно – 50 лв/двустранно – 80 лв
 • Цена на дизайн рекламен плакат A2 едностранно – 70 лв
 • Цена на дизайн рекламен плакат A1 едностранно – 80 лв

Цена на дизайн рекламна листовка или плакат при повишена сложност:, цената се уточнява допълнително.


ЦЕНИ ЗА ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА – двустранна

Цената е за проект, използване на изображения, страниране, корекции, генериране PDF файл. Не включва правене на снимки и тяхната обработка.)

 • Цена на дизайн рекламна дипляна разгънат формат А5: 1 сгъвка -> 4 стр. 40 лв / 2 сгъвки -> 6 стр. 70 лв
 • Цена на дизайн рекламна дипляна разгънат формат А4: 1 сгъвка -> 4 стр. 70 лв / 2 сгъвки -> 6 стр. 100 лв
 • Цена на дизайн рекламна дипляна разгънат формат A3: 1 сгъвка -> 4 стр. 100 лв/ 2 сгъвки -> 6 стр. 130 лв

Цена на дизайн рекламна дипляна при повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.


ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ШИРОКОФОРМАТНИ СТИКЕРИ И БИЛБОРДОВЕ

 • В зависимост от сложността и размерите цената варира от 80-150 лв

ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ТАБЕЛИ, ТРАНСПAРАНТИ (едностранно):

 • базова цена на подготовка за печат или рязане: 20 лв
 • художествен проект: 45 лв
 • сложен проект или 2 варианта: 70-90 лв

 ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА БРОШУРИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

Цена за дизайн и предпечат на брошури, вестници и списания при готови текстове и графики:

 • A5/A4 – 20 лв/стр.
 • A3 – 30 лв/стр.

Цена за дизайн и предпечат на брошури, вестници и списания с подготвяне на материали и илюстрации от мен:

 • A5/A4 – 30-40 лв/стр.
 • A3 – 50-60 лв/стр.

ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ПРОСПЕКТИ, КАТАЛОЗИ

Цена на дизайн и предпечат на проспекти и каталози при подадени от клиента текстове и изображения:

 • A5/A4 – базова цена 25 лв/стр.

ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНИ КАРЕТА

 • 20-50 лв според сложността и размера

ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ПОКАНА, КАРТИЧКА, ДЖОБНО КАЛЕНДАРЧЕ : 20 лв


ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ФИРМЕНА ПАПКА 20-50 лв


ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ГЛАВА НА КАЛЕНДАР 30 лв


ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ЕДНОЛИСТОВ КАЛЕНДАР 80 лв


ЦЕНА ЗА КОРЕКЦИИ И РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ : нанасяне на корекции, направени от клиента: 0.25 лв/стр A4


ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА МЕНЮТА ЗА ЗАВЕДЕНИЯ:

Цена за дизайн и изработка на индивидуален проект за меню на заведение :

 • 20-30 лв/стр. в зависимост от типа и сложността на менюто

Цена за предпечат на меню за заведение:

 • Подготовка за печат (при подаден набран текст във файл): страниране, табулация, промяна на шрифт, редене във форми за печат: 3,00 лв/стр
 • Нанасяне на корекции при повторен тираж и подготовка за печат: 2,00 лв/стр.

Допълнителни услуги:

 • Набор на текст за меню: 1,00 лв/стр.
 • Вкарване в менюто лога на напитки: 15 лв

ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТИ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СТОКИЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТИ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СТОКИ

 • Основен проект – 100-130 лв
 • За всяка следваща разновидност на същия етикет – 50-80 лв
 • Генериране на баркодове – 5 лв/бр

ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ПРОМИШЛЕНИ ОПАКОВКИ

 • Основен проект – базова цена 150 лв
 • За всяка следваща разновидност на същата опаковка – базова цена 100 лв
 • Генериране на баркодове – 3 лв/бр

ЦЕНА ЗА ДИЗАЙН НА ФИРМЕН ЗНАК (ЛОГО) :

 • 70-250 лв в зависимост от сложността

ЦЕНА ЗА ОБРАБОТКА НА КАТАЛОЖНИ СНИМКИ :

 • Тифец (изрязване по контур на заснетия обект), ретуш, монтаж, прилагане на филтри: 3-10 лв/бр.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ДИЗАЙНЕР :40 лв/час


 • Посочените цени са за указаните срокове.
 • При експресна поръчка се добавят 30%.
 • Посочените цени са БЕЗ ДДС в размер на 20%.
top